Kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg 2019

Kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg i Oslo (2019)

Kommunestyrevalget i Norge foregår 8. og 9. september 2019. Fram til 6. september kan innbyggerne i Norge stemme i en hvilken som helst kommune. På valglokaler.no kan du finne ditt nærmeste valglokale og åpningstider. Husk legitimasjon. Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *